Absolute Duo
imdbN/A
Xem phim Download
Diễn viên
Tóm tắt nội dung

Phim xoay quanh Toruu Kononoe với nỗi đau khi vừa mất đi người mình yêu quý nhất đã quyết tâm theo học ở học viên Kouryou để có thể nắm được cách sử dụng vũ khí Blaze được điều khiển bằng chính linh hồn của người sử dụng