Overlord Ss33
imdbN/A
Xem phim Download
Tóm tắt nội dung

Nối tiếp 2 phần trước trong phần 3 này chúng ta sẽ cùng nhau đến với thế giơi viễn tưởng trong tương lai năm 2138 khi mà công nghệ khoa học phát triển mạnh đặc biệt là các trò chơi thực tế ảo.